Przegląd outsourcingu IT w 2019 r. i wizja jego przyszłości.

Przegląd outsourcingu IT w 2019 r. i wizja jego przyszłości.

05.05.2020

Outsourcing IT wykazuje tendencję wzrostową. Przewiduje się, że do roku 2022 rynek outsourcingu IT odnotuje roczną stopę wzrostu wynoszącą 6%. Niezależnie od obecnej sytuacji na Świecie związanej z pandemiią koronawirusa.

Nowa era outsourcingu.

Przez wiele lat outsourcing IT był synonimem dużych zmian operacyjnych i redystrybucji zasobów. Znaczne segmenty działalności IT firmy zostały delegowane na zewnątrz, a liderzy IT i ich zespoły włożyli spory wkład w strategię, planowanie i zarządzanie zmianami. To wszystko na potrzeby outsourcingu. Jednak nikt nie patrzył na temat w sposób Outsourcing IT pod tzw. „klucz” czy all inclusive.

Żyjemy w erze szybkich decyzji, intuicyjnych „swipe” na telefonie czy kliknięć w aplikacji – ten nowy, niesamowicie zwinny sposób myślenia przeniósł się także do sektora outsourcingu IT.

Zamiast outsourcingu rozrastających się zespołów lub projektów technologicznych, wiele firm zawęziło zakres delegowania IT do mniejszych, zwinniejszych inicjatyw celem zwiększenia swoich możliwości innowacyjnych. W 2019 r. Rosnąca liczba firm, w tym także tych z USA, zlecała na zasadzie outsourcingu tylko jeden projekt technologiczny, bez budowania na zewnątrz dużych struktur wspierających lub projektów technologicznych. Pytanie podstawowe – dlaczego?

outsourcing IT

Przede wszystkim talent.

Powyższa sytuacja spowodowana jest z braku dużego doświadczenia, dostępnych zasobów w nowych technologiach, takich jak np. automatyzacja, sztuczna inteligencja (AI), robotyka, uczenie maszynowe (machine learning), czy analiza danych. Ci, którzy są elastyczni i są w stanie zapewnić niewielkie zespoły ekspertów oferują firmom dużą wartość dodaną – utrzymanie własnych projektów i ich rozwój. Jest to sposób wygodny, gdyż nie wymaga dużego zaangażowania wewnątrz, ani nie tworzy potrzeby modyfikacji zasobów.

Nowe sposoby pracy przy projektach. Elastyczność.

Kolejnym impulsem do przejścia na mniejsze strategie outsourcingu IT jest zmieniająca się akceptacja nowych sposobów pracy i współpracy. Firmy i ich liderzy coraz bardziej przyzwyczajają się do korzystania z zestawów umiejętności na zasadzie niezależności lub na zasadzie warunkowej.

Pomysły i rozwiązania związane z crowdsourcingiem stały się bardziej powszechne. Koncepcja przekazania części projektu technicznego ekspertowi na zewnątrz brzmiał dawniej przerażająco i ryzykownie. Dzisiaj liderzy IT często przenoszą pracę poza organizację do wykwalifikowanego eksperta poza firmą, zamiast czekać na zatrudnienie wewnętrznego (i trudnego do znalezienia) zasobu. To dodatkowe koszty, które mogą się nawet nie zwrócić. Dlatego warto myśleć o delegowaniu pracy na zewnątrz, gdyż proces „wdrożenia” jest ekspresowy i niezwykle elastyczny.

agile project management

Outsourcing w 2020 roku i później: co się zmieni?

Na przestrzeni kilku ostatnich lat na dużą skalę outsourcingowano prace IT do sprawdzania jakości (QA), czy ręcznych testów. W dobie chatbotów, automatyzacji, wiele firm może korzystać z dobrodziejstw technologii a zlecać jedynie najważniejsze prace zewnętrznym ekspertom.
Ponieważ boty i automatyzacja obejmują bardziej tradycyjne prace outsourcingowe, prace techniczne wymagające intensywnej pracy będą nadal zanikać, a tradycyjny outsourcing będzie musiał się dostosować. Ta ewolucja będzie wymagała zmian w ukierunkowaniu wielu dostawców outsourcingu, aby uzyskać wyższą pozycję w łańcuchu wartości.

Tam, gdzie outsourcing IT koncentrował się kiedyś na zadaniach o kluczowym znaczeniu i / lub rolach wspierających, outsourcing dzisiaj i nie tylko musi bezpośrednio wiązać się z innowacjami biznesowymi, strategicznym wzrostem i generowaniem przychodów. Można postawić tezę, że w 2020 roku możemy spodziewać się dostawców outsourcingu IT, którzy zaoferują:

• Rozwiązania strategicznych problemów biznesowych. Ponieważ eksperci wspierający projekty na zewnątrz współpracują bardziej z zespołami R&D nad nowymi i powstającymi technologiami dla klientów, mogą być proszone o wyjście poza wykonywanie standardowych zadań. W ciągu następnej dekady zewnętrzni dostawcy prawdopodobnie staną się coraz bardziej strategicznymi partnerami technologicznymi, których wiedza biznesowa i technologiczna zostanie wykorzystana tak, aby pomóc klientom ulepszyć produkt i usługi oraz uzyskać przewagę konkurencyjną. Innymi słowy, zewnętrzne zespoły będą musiały przeistoczyć się nie tylko w wykonawców, ale i efektywnych doradców częściowo biorących na siebie również strategię danego projektu.

• Budowę nowych technologii. Można zaryzykować stwierdzenie, że dzisiaj niemal każda firma dzisiaj jest przedsiębiorstwem technologicznym, oczywiście na pewnym poziomie. Firmy opieki zdrowotnej, farmaceutyczne polegają na zaawansowanej technologii w zakresie opieki nad pacjentami oraz opracowywania produktów i leków. Sprzedaż detaliczna polega na zaawansowanym uczeniu maszynowym do przewidywania zachowań klientów. Niezależnie od branży, szybko rozwijające się technologie odgrywają istotną rolę w jej działaniu, wymagając od firm zwrócenia się do zewnętrznych ekspertów, aby pozostać konkurencyjnymi. Ci dostawcy outsourcingu mogą pomagać w tworzeniu aplikacji, systemów i produktów, które wykorzystują dzisiejsze powstające technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i automatyzacja procesów (RPA).

• Potrafią analizować dane i prowadź działania. Więcej firm prawdopodobnie zwróci się do dostawców zewnętrznych w celu obsługi rosnących i złożonych danych. I zamiast zwykłego przeszukiwania i ich przechowywania, jak w poprzednich latach, dostawcy outsourcingu otrzymają zadanie analizy i wizualizacji danych, pomagając klientom w uzyskaniu lepszego wglądu w biznes i możliwości prognozowania z różnych źródeł danych.

Business development

Ważne jest doskonalenie swoich umiejętności.

Informatycy, firmy należące do sektora outsourcingu IT, podobnie jak pracownicy linii produkcyjnych, powinni doskonalić swoje umiejętności, jednocześnie potrafiąc współpracować z procesami automatyzacji, o których mowa w niniejszym artykule.

Koncentrowanie się na mniejszych rolach o bardziej strategicznym, innowacyjnym wpływie to tylko jedna z wielu zmian, które nadejdą. Rozmiar i zasięg inicjatyw outsourcingowych mogą się zmieniać, ale jeden nowy czynnik pozostanie taki sam: wartość, jaką zapewnia outsourcing, będzie musiała być bardziej strategiczna i ściślej związana z misją biznesową niż kiedykolwiek wcześniej.

W firmie Altkom Experts wiemy, jak ważne jest profesjonalne podejście do projektów IT.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc, kliknij tu i skontaktuj się z nami.

Źródła pomocnicze:
Forbes Technology Council
Beroe Inc. – wiodący dostawca rozwiązań w zakresie analizy rynku i zgodności
Carnegie Mellon University, School of Computer Science

To Cię może również zainteresować: