Altkom Experts to spółka działająca w ramach Grupy Altkom oferująca usługi dla klientów komercyjnych w zakresie dostarczania kompetencji IT w formule body leasing, team leasing oraz interim management.

Altkom Experts korzysta z 30 lat doświadczenia Grupy Altkom we wdrażaniu rozwiązań IT dla sektorów m.in.

Wdrożenia te, realizowane przez spółkę Altkom Software & Consulting obejmowały ponad 100 dużych projektów, dostarczanych przez kilka tysięcy programistów, przy wykorzystaniu ponad 50 platform technologicznych i programistycznych. Dorobek ten, to doskonałe zaplecze merytoryczne uzupełniające kompetencje technologiczne naszych konsultantów o praktyczną wiedzę co do zastosowania technologii w środowisku klienta.

Altkom Experts korzysta również z doświadczenia Grupy Altkom w zakresie edukacji informatycznej. Nasi eksperci korzystają z zasobów największej firmy szkoleniowej w Polsce – Altkom Akademii, dostęp do najlepszej kadry trenerskiej oraz oferty ponad 1000 szkoleń technologicznych pozwala na szybkie i skuteczne uzupełnianie kompetencji niezbędnych w poszczególnych projektach.

Możliwości wynikające z przynależności do Grupy Altkom – tj. dostęp do kompetencji z zakresu wdrażania rozwiązań IT oraz edukacji technologicznej stanowią ważną przewagę Altkom Experts nad firmami dostarczającymi kompetencje i zespoły IT dla przedsiębiorstw.