Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Altkom Experts Sp. z o. o. (Administrator 1) oraz Altkom Software & Consulting Sp. z o.o. (Administrator 2) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, (00-867) Warszawa – nazywani dalej Współadministratorami.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jak również pytania dotyczące przysługujących Państwu uprawnień w związku z przetwarzanymi przez nas Państwa Danymi osobowymi, prosimy skontaktować się z nami:

oraz

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Mariusz Zajkiewicz. W celu skontaktowania się z IOD można wykorzystać poniższe kanały komunikacji:

 1. Jakie dane przetwarzamy?

Jako Współadministratorzy danych osobowych przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci danych kontaktowych tj. adresu mailowego oraz numeru telefonu.

Altkom Experts Sp. z o. o dodatkowo przetwarza informacje w postaci: imienia i nazwiska oraz nazwy Firmy.

 1. Jakie są cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne ich przetwarzania oraz okres przechowywania danych?

Poniżej wskazujemy cele przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania, jak również okres przez jaki będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w odniesieniu do konkretnego celu:

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu udzielenia ostatecznej odpowiedzi i zakończenia korespondencji, w przypadku braku reakcji na odpowiedź Spółki nie dłużej niż 2 miesiące.

Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – czyli podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie zgłaszającej się do Spółki osoby i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ponieważ Spółce także zależy, aby móc przedstawić ofertę lub podjąć współpracę. Czas przechowywania danych w przypadku braku zainteresowania stron podjęciem jakiejkolwiek współpracy będzie trwał do 6 miesięcy od czasu zakończenia kontaktu. W przypadku nawiązania współpracy okres przechowywania powierzonych danych określają poniższe ustępy,

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest: art.6 ust.1 pkt c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora. W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia na Państwa rzecz Spółka będzie przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 

 

Prowadzenie naszych profili służy promocji i budowaniu marki, a działania prowadzą do pozyskiwania grona nowych klientów oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:

W każdym wypadku udostępnienia lub powierzenia Państwa danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

 1. Informacje dla użytkowników korzystających z Facebooka lub innych portali społecznościowych

 

Warunki i zasady korzystania z danych osobowych na stronie internetowej Facebook można znaleźć w: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Warunki i zasady korzystania z danych osobowych na stronie internetowej Twitter można znaleźć w:https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

Warunki i zasady korzystania z danych osobowych na stronie internetowej Linkedin można znaleźć w: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Administrator danych osobowych może zobaczyć informacje o wizytach statystycznych w swoim profilu, odwiedzających, ich działaniach i komentarzach.

Dane osobowe są przetwarzane za każdym razem, gdy używasz przycisku: „Lubię to” lub „Subskrybuj”. Gromadzone dane osobowe to:

 

 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez spółkę?

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc pod adres lub dzwoniąc pod numery telefoniczne podane w ust. 1 i 2 Polityki Prywatności.

Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 30 dni, o czym Państwa poinformujemy.

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Skutkiem cofnięcia zgody jest usunięcie Państwa danych z naszej bazy.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Spółka podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Państwa danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

Każdy pracownik i współpracownik mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

POLITYKA COOKIES

 1. Dostępność strony internetowej

Stronę internetową https://www.altkomexperts.pl/ można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej (zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

 1. Czym są pliki cookies i jakie są ich funkcje?

Cookies, w języku polskim zwane także ciasteczkami to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Ciasteczka umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki tym informacjom właściciel serwera, który wysłał cookies, może dowiedzieć się jakie strony użytkownik przeglądał przed wejściem na jego witrynę, poznać adres IP użytkownika, jak również sprawdzić, czy nie wystąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Należy jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane.

 1. Prywatność:

Strona działa w oparciu o poniższą Politykę Prywatności i Cookies:

Google Analytics na blogu wykorzystuje poniższe typy cookies, które są plikami stałymi za wyjątkiem cookie „__utmc”, który jest plikiem tymczasowym. Podana data wygaśnięcia plików cookie jest maksymalna. W rzeczywistości data ta jest zależna od działań Użytkownika – np. skasowania plików cookies, zmiany urządzenia, reinstalacji przeglądarki:

Nazwa: __utma

Data wygaśnięcia: 2 lata od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości unikalnych Użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę. Cookie odczytuje liczbę wizyt w witrynie, moment odwiedzin pierwszej, poprzedniej i obecnej wizyty.

Nazwa: __utmb

Data wygaśnięcia: 30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmc (opisanym poniżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec.

Nazwa: __utmc

Data wygaśnięcia: 30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmb (opisanym powyżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec.

Nazwa: __utmz

Data wygaśnięcia: 6 miesięcy od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie sposobu odwiedzin unikalnego Użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Cookie bada źródło odwiedzin bloga oraz sposób jego eksploracji.

 1. W jaki sposób korzystamy z informacji uzyskanych z cookies?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron www, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

Altkom Experts Sp. z o.o. wydawca strony internetowej https://www.altkomexperts.pl/ używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Altkom Experts Sp. z o.o. może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne Altkom Experts Sp. z o.o. dane. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

 

 1. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Mozilla Firefox

Instrukcja na stronie:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/storage?as=u&utm_source=inproduct&redirectslug=permission-store-data&redirectlocale=en-US

Opera

Instrukcja na stronie:

https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/Safar

Safari

Instrukcja na stronie:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Google Chrom

Instrukcja na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

 

 1. Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Administrator (Współadministratorzy) przetwarzają między innymi dane osobowe:

 

 1. Podanie danych osobowych

Niezależnie od sposobu przekazania Spółce Państwa danych osobowych, każdorazowo otrzymacie Państwo szczegółowe informacje związane z ich przetwarzaniem.

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Spółki w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.

Podanie przez Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest w pełni dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie jako osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez Spółkę żądanych działań (w tym np. uniemożliwi rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług), a także uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 1. Dane Współadministratorów

Administrator 1:

Altkom Experts Sp. z o.o.

Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa

email: office@altkomexperts.pl,

tel. 22 460 99 40

Administrator 2:

Altkom Software&Consulting sp.zo.o.

Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa

email: asc@altkomsoftware.com

tel.: (+48 22) 460 99 31