Co to jest body leasing i kiedy warto z niego skorzystać?

Co to jest body leasing i kiedy warto z niego skorzystać?

05.05.2020

Od pewnego czasu niektóre zawody, pomimo dynamicznych zmian gospodarczych, są uznawane za prestiżowe, zarówno pod kątem zarobków, poziomu wiedzy, jak i benefitów. Wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w IT, a także liczne nowe formy benefitów powodują, że coraz trudniej jest znaleźć profesjonalistę, który pozostanie z nami w firmie na dłuższy czas. Doświadczeni specjaliści IT znają swoją wartość na rynku. To z kolei powoduje, że rekruterzy muszą podejmować jeszcze więcej prób pozyskania kandydatów, natomiast same procesy rekrutacyjne wydają się trwać w nieskończoność.

Projekty informatyczne, których wartość może sięgać nawet kilku milionów złotych, wymagają od firm podjęcia stanowczych kroków zmierzających nie tylko do rozpoczęcia projektu, ale też do zagwarantowania klientowi tego, że projekt zostanie doprowadzony do końca w określonym czasie. Nie dostarczenie bowiem projektu na czas może się wiązać nie tylko z utratą klienta, ale też renomy i pociągać może za sobą surowe kary finansowe.

Czy w związku z tym jest sposób na to, aby w stosunkowo krótkim czasie pozyskać właściwych profesjonalistów, którzy będą dysponować wiedzą niezbędną do realizacji projektu? Z pomocą przychodzi usługa zwana body leasing.

Co to jest body leasing?

Jest to elastyczna forma współpracy, w której klient wynajmuje pracownika z wymaganymi kompetencjami na określony czas. Specjalista zostaje oddelegowany do pracy na rzecz pracodawcy, jednak zatrudniony jest na stałe w agencji, która tego pracownika udostępnia. Zazwyczaj współpraca opiera się o określony czas współpracy np. 2 miesiące, i rozliczana jest przez strony poprzez fakturę sumującą liczbę godzin, które wynajmowana osoba w tym czasie poświęciła na pracę u klienta.

Kiedy warto skorzystać z body leasing?

Wielokrotnie występuje sytuacja, w której pracownicy klienta zaangażowani są w kilka projektów jednocześnie. Jak wiadomo, każdy projekt wymaga odpowiedniego skupienia, analizy, spotkań, a także czasu poświęconego na stworzenie oprogramowania.

NASI SPECJALIŚCI MAJĄ WYSTARCZAJĄCO DUŻO PRACY

Gdy wiemy, że nasi pracownicy mają wystarczająco dużo pracy i każde nowe zadanie może spowodować spowolnienie pracy, warto rozważyć właśnie body leasing. W tym wypadku zewnętrzni konsultanci mogą szybko przejąć nowe zadania, dzięki czemu zachowamy odpowiednie natężenie pracy w bieżących projektach.

NIE MAMY CZASU NA REKRUTACJĘ

W projektach informatycznych czas jest na wagę złota, ponieważ każda godzina przekłada się bezpośrednio na procent realizacji projektu. Aby zrekrutować właściwych profesjonalistów, nieodzowny jest udział specjalistów klienta w procesie rekrutacji w celu weryfikacji umiejętności technicznych i/lub dopasowania kandydata pod kątem osobowościowym. Wykorzystanie usługi body leasing pozwala ograniczyć liczbę spotkań z naszym zespołem, ponieważ profesjonalne firmy świadczące te usługi wykonują analizę z klientem pod kątem potrzeb oraz wymagań technicznych.

 

NIE MAMY OSÓB DO REKRUTACJI

Niekiedy zdarza się też sytuacja, że rekruterzy w firmie klienta mają na głowie dużą liczbę rekrutacji w innych działach niż IT. To powoduje, że podobnie jak w poprzednim przypadku osoby z HR nie są w stanie poświęcić wystarczającej ilości czasu na rekrutację IT. Klient natomiast nie widzi potrzeby zatrudniania kolejnych rekruterów ze względu na małą liczbę planowanych nowych rekrutacji do działu IT.

LICZBA ZADAŃ JEST KRÓTKA

W momencie, gdy liczba zadań do wykonania jest dosyć krótka i sądzimy, że po ukończeniu tych prac nie będziemy mieli dla nowej osoby więcej rzeczy do robienia, można skorzystać z zewnętrznego wsparcia. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której nasz nowy członek zespołu nie miałby co robić, a jego zatrudnienie niepotrzebnie generowałoby koszty.

KOSZT ZATRUDNIENIA BYŁBY WIĘKSZY

Przy planowaniu projektu musimy brać pod uwagę wysokość inwestycji, jaką pociąga za sobą zatrudnienie oraz wdrożenie kolejnych osób. Jeśli stwierdzimy, że koszt pozyskania nowego pracownika może przewyższyć nasz wyliczony budżet, zaangażowanie zewnętrznych osób poprzez body leasing może być właściwym rozwiązaniem.

Współpraca oparta o body leasing jest szeroko wykorzystywana przez firmy z różnych branż, ponieważ pozwala obniżyć koszty projektu, szybko przypisać właściwe osoby do prac, a także zyskać większą kontrolę nad ryzykiem. Dodatkowo, jeśli nasi pracownicy mają odpowiednią liczbę zadań, w której realizują projekt, mogą uniknąć przeciążenia i tym samym zyskają większą motywację do działania.

W firmie Altkom Experts wiemy, jak ważne jest profesjonalne podejście do projektów IT.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak możemy pomóc, kliknij tu i skontaktuj się z nami.

Pokaż więcej

To Cię może również zainteresować: