Architekt/konsultant Azure

Polska

Numer ref.: 06022023

Aplikuj
Architekt/konsultant Azure

Wymagania

 • Wsparcie w utworzeniu w macierzowej struktury zespołu Kompetencji Chmurowych (ang. Cloud Center of Excelence) oraz zbudowanie kompetencji technicznych i formalnych – utworzenie zespołu CCoE
 • Wypracowanie ról, obowiązków i umiejętności osób,  jakie kompetencje są wymagane do korzystania ze środowiska chmurowego w organizacji, które należy powołać, wzmocnić – opracowanie listy ról, obowiązków i umiejętności osób w chmurze
 • Wytworzenie mierników dojrzałości operacyjnej CCoE – opracowanie macierzy dojrzałości chmurowej Organizacji
 • Przygotowanie kierunku działań z chmurą – definicja celu strategicznego – strategiczna definicja celu.  Rekomendacja dla organizacji wykorzystania usług chmurowych
 • Mapowanie ról i procesów na usługi w chmurze – macierz odpowiedzialności z przypisanymi rolami do usług i propozycją zespołu wsparcia
 • Wsparcie w zbudowaniu wzorców architektonicznych i pryncypiów użycia chmury – opracowanie standardów architektonicznych oraz opracowanie głównych pryncypiów użycia chmury przy wdrożeniach nowych systemów
 • Wsparcie w opracowaniu standardów technologii i ich wykorzystania w chmurze – opracowanie standardów technologii
 • Wskazanie dobrych praktyk rozliczania usług chmurowych wraz z sposobem ich wdrożenia – monitorowanie,  SLA, koszty, użycie – opracowanie mierników rozliczenia kosztów oraz opracowanie mierników SLA i użycia usług chmurowych
 • Weryfikacja poprawności wdrożenia LandingZone i porównanie z dobrymi praktykami dla podmiotów z sektora finansowego, nadzorowanego przez KNF.

Technologie

Posiadanie kompetencji z następujących obszarów związanych z  chmurą Azure dla IaaS, PaaS i SaaS (potwierdzenie w postaci certyfikatów będzie atutem):

 • Analiza architektoniczna
 • Azure Stack
 • Backup i Disaster Recovery
 • Cloud Database
 • Cloud Migration
 • Containers
 • Hybrid Storage
 • Identity i Access Management
 • Information Protection i Governance
 • Microservice Applications
 • Threat Protection
 • Landing zone

Potwierdzone przykładami doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań chmurowych w organizacjach z rynku finansowego w Polsce.

Oferujemy

Miejsce świadczenia pracy: Praca w 100% zdalna lub model hybrydowy

Forma zatrudnienia: umowa B2B

Architekt/konsultant Azure

Polska
do 250 zł/h netto + VAT
Umowa B2B
Aplikuj
Opublikowano: 06.02.2023 13:24:18

Nasze korzyści

Altkom Experts - Korzyści - ścieżka kariery
Ścieżka kariery
Altkom Experts - Korzyści - Wsparcie rozwoju
Wsparcie rozwoju
Altkom Experts - Korzyści - Spotkania integracyjne
Spotkania integracyjne
Altkom Experts - Korzyści - Pakiet Medyczny
Pakiet medyczny
Altkom Experts - Korzyści - Pakiet sportowy
Karta sportowa
Altkom Experts - Korzyści - Program poleceń pracy IT
Budżet szkoleniowy
Altkom Experts - Korzyści - Karta na Lunch
Karta na lunch
Altkom Experts - Korzyści - Ubezpieczenie dochodu IT
Ubezpieczenie
Altkom Experts - Korzyści - Wyzwania sportowe w aplikacji
Wyzwania sportowe
Altkom Experts - Korzyści - Zdalna praca IT
Praca zdalna
Altkom Experts - Korzyści - Budżet na relokacje
Budżet relokacyjny
Altkom Experts - Korzyści - Program poleceń pracy IT
Program poleceń