Architekt Cloud&BI (ETL) I DW

Polska

Numer ref.: 06022023

Aplikuj
Architekt Cloud&BI (ETL) I DW

Wymagania

Specyficzne dla Projektu 

 • Przeprowadzenie analizy referencyjnej architektury  dla obszaru Data  Services pod kątem możliwości i zasadności wykorzystania przez Klienta oraz  wdrożenia tych technologii/usług równolegle do wdrożenia nowych systemów CRM i  Billing (SalesForce, Ebicom Iris) 
 • Opracowanie architektury docelowej dla Klienta w oparciu o architekturę  referencyjną (architektura adekwatna do potrzeb E.ON Polska, potencjalne zachowanie  części narzędzi już posiadanych)
 • Identyfikacja alternatywnych opcji architektury/technologicznych  
 • Analiza porównawcza architektury zgodnej z architekturą referencyjną vs. opcje  alternatywne z perspektywy projektu oraz całościowej architektury przedsiębiorstwa  (koszty, benefity, szanse, zagrożenia) i opracowanie rekomendacji co do architektury  docelowej dla Klienta 
 • Współpraca z Klientem w zakresie zaplanowania i ewentualnego wdrożenia  Grupowych platform i usług (wdrożenie i jego zakres zależne od ustalonej architektury  docelowej) 

Ogólny zakres obowiązków architekta rozwiązań w projektach/inicjatywach IT

 • analiza i dobór rozwiązań technicznych optymalnie wspierających realizację potrzeb  biznesowych 
 • udział w definiowaniu zakresu inicjatyw i projektów 
 • współpraca z Biznesem oraz wewnętrznymi zespołami rozwojowymi i dostawcami 
 • opracowywanie wstępnych koncepcji rozwiązania oraz projektów architektury  rozwiązania we współpracy z innymi rolami (np. product owner, architekt  infrastruktury, architekt/analityk systemowy) 
 • wstępne szacowanie pracochłonności i kosztów zaprojektowanych rozwiązań 
 • zapewnianie zgodności ze standardami technologicznymi, uzyskiwanie akceptacji dla  uzasadnionych odstępstw (Komitet Architektury) 
 • identyfikacja i uzgadnianie zależności architektonicznych z innymi projektami  
 • wsparcie realizacji projektu – np. wsparcie merytoryczne zespołów wewnętrznych,  rozwiązywanie problemów, aktualizacje projektów architektury w razie takiej  potrzeby, warsztaty z dostawcami, weryfikacja propozycji realizacji zmian w  systemach od dostawców 

Technologie

Ogólne 

 • minimum 7 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań IT, w tym co najmniej 5 lat  doświadczenia zawodowego w roli architekta rozwiązań lub podobnej
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu współczesnych architektur wspierających  BI i zaawansowaną analitykę  
 • znajomość następujących usług/technologii (co najmniej większości z nich): Hadoop,  Spark, Databricks, Azure Data Lake, Azure Data Factory, Azure Synapse, Snowflake,  relacyjne bazy danych, narzędzia BI (najlepiej Power BI lub Tableu), narzędzia ETL,  metody i narzędzia z zakresu zaawansowanej analityki (Machine Learning) 
 • pożądana znajomość innych technologii/usług stanowiących alternatywę dla tych  wymienionych powyżej – np. AWS EMR, AWS Redshift 
 • wykształcenia wyższego o profilu technicznym, informatycznym bądź pokrewnym 
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu złożonych i rozproszonych rozwiązań IT  działających w środowisku zintegrowanym 
 • znajomość zagadnień związanych z wydajnością rozwiązań i ich bezpieczeństwem 
 • doświadczenie w modelowaniu architektury w UML i w narzędziu Sparx Enterprise  Architect 
 • zdolności analitycznych, umiejętności dotarcia do niezwerbalizowanych wymagań  klienta biznesowego 
 • doświadczenia w projektach realizowanych metodą zwinną 
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy z innymi rolami  zaangażowanymi w projekt 
 • znajomość języka angielskiego

Architekt Cloud&BI (ETL) I DW

Polska
do 300 zł/h netto + VAT
Umowa B2B
Aplikuj
Opublikowano: 06.02.2023 13:32:04

Nasze korzyści

Altkom Experts - Korzyści - ścieżka kariery
Ścieżka kariery
Altkom Experts - Korzyści - Wsparcie rozwoju
Wsparcie rozwoju
Altkom Experts - Korzyści - Spotkania integracyjne
Spotkania integracyjne
Altkom Experts - Korzyści - Pakiet Medyczny
Pakiet medyczny
Altkom Experts - Korzyści - Pakiet sportowy
Karta sportowa
Altkom Experts - Korzyści - Program poleceń pracy IT
Budżet szkoleniowy
Altkom Experts - Korzyści - Karta na Lunch
Karta na lunch
Altkom Experts - Korzyści - Ubezpieczenie dochodu IT
Ubezpieczenie
Altkom Experts - Korzyści - Wyzwania sportowe w aplikacji
Wyzwania sportowe
Altkom Experts - Korzyści - Zdalna praca IT
Praca zdalna
Altkom Experts - Korzyści - Budżet na relokacje
Budżet relokacyjny
Altkom Experts - Korzyści - Program poleceń pracy IT
Program poleceń