Fullstack Developer

Warszawa

Numer ref.: 24032023

Aplikuj
Fullstack Developer

Forma współpracy: umowa B2B 

Tryb pracy: hybrydowa/Warszawa 

Projekt

  • Dążenie do zapewnienia łatwości rozwoju i utrzymania wytwarzanych produktów, identyfikacja i  działanie na rzecz likwidacji długu technicznego systemu. 
  • Projektowanie i uzgodnienie założeń technicznych do realizacji zmiany rozwojowej w systemie. Wycena pracochłonności zmian w systemach informatycznych. 
  • Implementacja zmian w funkcjonalności systemu zgodnie z projektem i standardami oraz  dobrymi praktykami IT. 
  • Przeglądy kodu dostarczanego przez innych developerów (przede wszystkim pod kątem  spełniania wspólnie przyjętych standardów). 
  • Diagnoza, analiza i usuwanie błędów programistycznych. 
  • Wsparcie programistyczne podczas wdrażania rozwiązań. 
  • Optymalizacja wydajnościowa oraz stabilizacja wdrożonych rozwiązań. 

Wymagania

Znajomość: 

o Języka Java

o Technologii backend: Spring, Spring Boot, Hibernate

o Technologii frontend: Angular 2+, TypeScript, RxJS, HTML5, CSS, SASS,  

Karma/Jasmine 

o Standardów SOAP i REST 

o Systemów kontroli wersji GIT 

o Narzędzi (budowa aplikacji): Maven, NPM**, Node** 

o Zagadnień i narzędzi z obszarów CI/CD (Jenkins, Ansible) oraz z obszarów  

developmentu (BitBucket, Sonar, Nexus)

Technologie

 Java, Spring, Spring Boot, Hibernate, Angular 2+, TypeScript, RxJS, HTML5, CSS,  SASS, Karma/Jasmine, SOAP i REST, GIT, Maven, FullStack (NPM, Node), Jenkins, Ansible, BitBucket,  Sonar, Nexus 

Fullstack Developer

Warszawa
do 26 000 PLN netto + VAT
Umowa B2B
Aplikuj
Opublikowano: 24.03.2023 13:17:43

Nasze korzyści

Altkom Experts - Korzyści - ścieżka kariery
Ścieżka kariery
Altkom Experts - Korzyści - Wsparcie rozwoju
Wsparcie rozwoju
Altkom Experts - Korzyści - Spotkania integracyjne
Spotkania integracyjne
Altkom Experts - Korzyści - Pakiet Medyczny
Pakiet medyczny
Altkom Experts - Korzyści - Pakiet sportowy
Karta sportowa
Altkom Experts - Korzyści - Program poleceń pracy IT
Budżet szkoleniowy
Altkom Experts - Korzyści - Karta na Lunch
Karta na lunch
Altkom Experts - Korzyści - Ubezpieczenie dochodu  IT
Ubezpieczenie
Altkom Experts - Korzyści - Wyzwania sportowe w aplikacji
Wyzwania sportowe
Altkom Experts - Korzyści - Zdalna praca IT
Praca zdalna
Altkom Experts - Korzyści - Budżet na relokacje
Budżet relokacyjny
Altkom Experts - Korzyści - Program poleceń pracy IT
Program poleceń